Có 1 kết quả:

qiǔ liáng

1/1

qiǔ liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dry rations