Có 1 kết quả:

cāo pí bìng

1/1

cāo pí bìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pellagra (medicine)