Có 1 kết quả:

mí làn

1/1

mí làn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dissipated
(2) rotten
(3) decaying