Có 1 kết quả:

mí làn xìng dú jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

vesicant