Có 1 kết quả:

zāo liū huáng yú

1/1

Từ điển Trung-Anh

stir-fried yellow fish filet