Có 1 kết quả:

kāng zhěn

1/1

kāng zhěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pityriasis (medicine)