Có 1 kết quả:

kāng quán

1/1

kāng quán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

furfural (chemistry)