Có 1 kết quả:

liáng kù

1/1

liáng kù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

grain depot