Có 1 kết quả:

liáng háng

1/1

liáng háng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

grain retailer (in former times)