Có 1 kết quả:

jiàng zi

1/1

jiàng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) paste