Có 1 kết quả:

nuò mǐ fěn

1/1

nuò mǐ fěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

glutinous rice flour