Có 1 kết quả:

nuò mǐ cí

1/1

nuò mǐ cí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rice cake dumpling
(2) sticky rice cake
(3) mochi cake