Có 1 kết quả:

nuò mǐ tún

1/1

nuò mǐ tún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lazy bones (dialect)