Có 1 kết quả:

nuò mài ㄋㄨㄛˋ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

glutinous barley