Có 1 kết quả:

nuò mài

1/1

nuò mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

glutinous barley