Có 2 kết quả:

jì qiúxì qiú

1/2

jì qiú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be imprisoned

xì qiú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

prisoner