Có 1 kết quả:

jì bó

1/1

jì bó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to moor