Có 1 kết quả:

yāo tǎ

1/1

yāo tǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

iota (Greek letter Ιι)