Có 1 kết quả:

hóng lì

1/1

hóng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bonus
(2) dividend