Có 1 kết quả:

hóng hóu jī wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) taiga flycatcher (Ficedula albicilla)