Có 1 kết quả:

hóng wài guāng pǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

infrared spectrum