Có 1 kết quả:

Hóng xīng qū

1/1

Hóng xīng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Hongxing district of Yichun city 伊春市[Yi1 chun1 shi4], Heilongjiang