Có 1 kết quả:

hóng máo dān

1/1

hóng máo dān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rambutan or rumbutan (tropical fruit) (Nephelium lappaceum)