Có 1 kết quả:

hóng xì bāo

1/1

hóng xì bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) erythrocyte
(2) red blood cell