Có 1 kết quả:

hóng hú zi

1/1

hóng hú zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

band of mounted bandits in Manchuria (archaic)