Có 1 kết quả:

hóng xiōng jī wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-breasted flycatcher (Ficedula parva)