Có 1 kết quả:

hóng xiōng zhū què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-fronted rosefinch (Carpodacus puniceus)