Có 1 kết quả:

hóng xiōng tián jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) ruddy-breasted crake (Porzana fusca)