Có 1 kết quả:

hóng xiōng jiǎo zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) satyr tragopan (Tragopan satyra)