Có 1 kết quả:

hóng xiōng héng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Caspian plover (Charadrius asiaticus)