Có 1 kết quả:

hóng yāo zhū què ㄏㄨㄥˊ ㄧㄠ ㄓㄨ ㄑㄩㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-mantled rosefinch (Carpodacus rhodochlamys)