Có 1 kết quả:

hóng tuǐ xiǎo sǔn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) collared falconet (Microhierax caerulescens)