Có 1 kết quả:

hóng sè ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) red (color)
(2) revolutionary

Một số bài thơ có sử dụng