Có 1 kết quả:

hóng chá jūn

1/1

hóng chá jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

kombucha (fermented tea)