Có 1 kết quả:

hóng luó bo

1/1

hóng luó bo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) carrot
(2) radish