Có 1 kết quả:

hóng dòu shā

1/1

hóng dòu shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

red bean paste