Có 1 kết quả:

hóng dòu shā ㄏㄨㄥˊ ㄉㄡˋ ㄕㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

red bean paste