Có 1 kết quả:

hóng tóng ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) copper (chemistry)
(2) see also 銅|铜[tong2]