Có 1 kết quả:

hóng gāo liáng ㄏㄨㄥˊ ㄍㄠ ㄌㄧㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

red sorghum