Có 1 kết quả:

Hóng Mó guǐ ㄏㄨㄥˊ ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Red Devils, nickname of Manchester United Football Club