Có 1 kết quả:

wěn luàn ㄨㄣˇ ㄌㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) disorder
(2) chaos

Một số bài thơ có sử dụng