Có 1 kết quả:

wén xiōng zhī què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) streaked weaver (Ploceus manyar)