Có 1 kết quả:

Nà jié fū

1/1

Nà jié fū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Najaf (city in Iraq, a Shia holy city)