Có 1 kết quả:

nà ní ㄋㄚˋ ㄋㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(Internet slang) what? (loanword from Japanese 何 なに nani)