Có 1 kết quả:

nà xīng

1/1

nà xīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nanosatellite