Có 1 kết quả:

nà wèi xīng ㄋㄚˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

nanosatellite