Có 1 kết quả:

nà wèi xīng

1/1

nà wèi xīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nanosatellite