Có 1 kết quả:

Nà xī zú ㄋㄚˋ ㄒㄧ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nakhi ethnic group in Yunnan