Có 1 kết quả:

nà dòu ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

nattō, a type of fermented soybean, popular as a breakfast food in Japan