Có 1 kết quả:

nà dòu

1/1

nà dòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nattō, a type of fermented soybean, popular as a breakfast food in Japan