Có 1 kết quả:

nà dòu jūn ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ ㄐㄩㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bacillus subtilis (formerly Bacillus natto), a common soil bacterium