Có 1 kết quả:

niǔ bàn

1/1

niǔ bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 紐襻|纽襻[niu3 pan4]