Có 1 kết quả:

Niǔ fēn lán

1/1

Niǔ fēn lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Newfoundland Island, Canada