Có 1 kết quả:

Niǔ fēn lán yǔ lā bù lā duō

1/1

Từ điển Trung-Anh

Newfoundland and Labrador, province of Canada